GapMaster

GapMaster

GapMaster jest wiodącym na świecie systemem do bardzo precyzyjnego ustawiania szczelin w odstępach co 0,8 µm podczas pracy maszyny. Oznacza to, że operator maszyny może bezpiecznie pracować z materiałami o różnej grubości podłoża. Stałe, wysoce precyzyjne ustawienie zmniejsza zużycie narzędzia skrawającego i znacznie wydłuża jego żywotność. Od momentu wprowadzenia na rynek systemu GapMaster firma Kocher+Beck stale go udoskonala i rozbudowuje, dzięki czemu może on być stosowany na różnych typach maszyn. System ten daje doskonałe rezultaty nawet w przypadku najcieńszych podłoży.

GapMaster IC posiada zintegrowaną jednostkę regulacyjną w bloku łożyska po stronie operatora. Eliminuje to dodatkowe prace przy ramie urządzenia i umożliwia zastosowanie siłownika również do cięcia oddolnego. GapMaster IC może być stosowany uniwersalnie w różnych maszynach tego samego typu bez dodatkowych prac montażowych.

 

Category: Tags: , Product ID: 2744

Wasberger: o druku wiemy wszystko

CENTRALA:

WASBERGER AB
Gubbhögsgatan 8
S-261 51 Landskrona
Szwecja

Telefon +46 (0)418 567 00
E-mail: info@wasberger.se

WASBERGER POLSKA:

Wasberger Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 228 C
92-703 Łódź, Polska
NIP 5242203927

Telefon: +48 602 434 729
E-mail: w.zolotarew@en.wasberger.pl