Wskazówki dotyczące użytkowania lamp UV

Nasz dostawca, firma Alpha-Cure, oferuje najszerszy zakres oryginalnych i wymiennych lamp UV oraz reflektorów do wszystkich typów systemów.

Zależy nam, aby lampy UV przynosiły Państwu jak najwięcej korzyści, dlatego poniżej przedstawiamy nasze NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI, jak o nie dbać:

  • Podczas pracy z lampą należy zawsze nosić lateksowe rękawiczki.
  • Przed umieszczeniem lampy w systemie UV, należy ją wyczyścić za pomocą ściereczek z izopropanolem, dostępnych u dostawcy.
  • Dłuższe lampy należy obracać co 100-200 godzin, aby uniknąć deformacji kwarcu.
  • Należy zadbać, aby system UV był wolny od wszelkich zewnętrznych zanieczyszczeń, takich jak tusze, pył papierowy itp.
  • Przed przystąpieniem do pracy z lampą, należy pozwolić jej ostygnąć przez 5 minut po wyłączeniu zasilania.
  • Aby zachować jak najdłuższą żywotność lampy, należy co 500 godzin czyścić lampę, system UV i reflektory.
  • Należy unikać zbyt częstego włączania, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie na skutek wyrzucania przez elektrody wolframu do lampy.
  • Lampy należy okresowo sprawdzać, aby upewnić się, że są czyste i wolne od zniekształceń.
  • Należy kontrolować, czy połączenia elektryczne są szczelne i nie uległy erozji.
  • Reflektory należy wymieniać po czterokrotnej wymianie lampy.

 

Wasberger: o druku wiemy wszystko

CENTRALA:

WASBERGER AB
Gubbhögsgatan 8
S-261 51 Landskrona
Szwecja

Telefon +46 (0)418 567 00
E-mail: info@wasberger.se

WASBERGER POLSKA:

Wasberger Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 228 C
92-703 Łódź, Polska
NIP 5242203927

Telefon: +48 602 434 729
E-mail: w.zolotarew@en.wasberger.pl